Een dag uit het leven van… – Nikki Belgraver

… een paardenfysiotherapeut:
Nikki Belgraver

Als dierenfysiotherapeut zien mijn dagen er vaak heel wisselend uit. Ik behandel
voornamelijk paarden op verschillende locaties in Nederland en werk daarnaast
als humaan fysiotherapeut op een praktijk in Zoetermeer, waar ik vooral ruiters
met een houding- of rijtechnisch probleem behandel.
Voor het merendeel zie ik paarden met hals en rugproblemen. Beenproblematiek
is vaak de oorzaak van een probleem in de wervelkolom, andere oorzaken zijn
een minder gunstig exterieur, een verkeerd liggend zadel, een verkeerd zittende
ruiter of bijvoorbeeld stress door miscommunicatie tussen ruiter en paard.
Tijdens fysiotherapeutisch onderzoek analyseer ik de mogelijke oorzaken en
stem ik de behandelbare grootheden goed af met andere disciplines, zoals
dierenartsen, tandartsen en zadelmakers. Het is belangrijk om als team naar het
paard te blijven kijken. Zelfs een verkeerd bit kan leiden tot wervelkolom- en
beenproblematiek.
Als beenproblematiek niet de oorzaak is van de klachten, kan ik de
rugproblemen behandelen met fysiotherapeutische technieken, zoals massage,
mobilisaties en manipulaties. Momenteel ben ik ook bezig met de FESopleiding
(Focus of The Equine Spine), een opleiding voor dierenartsen en
dierfysiotherapeuten om als chiropractor paarden te behandelen. Met deze
opleiding leer je meer ‘feeling’ te krijgen voor een gedegen onderzoek van de
wervelkolom en leer je behandeltechnieken (zoals manipulaties) om ‘blokkades’
in de wervelkolom op te6
heffen. Daarnaast wordt
er kritisch gekeken
naar zadelligging en de
invloed van de ruiter op
het paard.
De invloed van de houding van
de ruiter is enorm groot en
beïnvloedt de bewegingen van7
het paard. Een goed zittende
ruiter kan een paard tot hoge
prestaties rijden, maar een slecht
zittende ruiter kan de oorzaak
zijn van lichamelijke problemen.
Aparte training van de ruiter
is noodzakelijk om beter te
kunnen gaan rijden. Met behulp
van de Flexchair, een meet en
trainingsinstrument voor rug
en bekkenproblematiek, laat
ik ruiters zich bewust worden van hun mogelijke beperkingen, houdings- of
evenwichtsproblemen. De Flexchair is op deze manier voor ruiters een eyeopener
om te begrijpen waarom er op een bepaalde manier op een paard
wordt ingewerkt, hoe je daadwerkelijk de juiste hulpen moet geven en hoe je
doelgerichter aan je rijproblemen kunt gaan werken. Er wordt gewerkt aan
de spierfunctie en beweeglijkheid van de lage rug en bekken, om evenwicht
en stabiliteit te vergroten en aan het ontwikkelen van een juiste zit- en
bewegingsgevoel. Naast de Flexchair ruitertrainingen geef ik ook Ruiterfitness
om ruiters nog beter te kunnen laten presteren met hun paard.
Een andere oorzaak die ik ook vaak zie voor rugproblemen is tijdens de
basistraining (grondwerk). Tijdens het monsteren zie ik regelmatig dat het
longeren lastig is voor de eigenaar. Het paard loopt vaak met te veel extensie
in de wervelkolom, in verkeerde buiging en kan geen constant tempo en takt
aanhouden. Het paard toont geen ‘happy atlete’, wat we zo graag willen zien.
Komend door de bestaande klachten of toch ook mede door miscommunicatie
tussen ruiter en paard?
Jarenlang heb ik verschillende methodes bestudeerd hoe je beter met je paard
kunt ‘communiceren’ om hem met beheersing te kunnen laten doen wat je van
hem verlangt. Genoeg methodes voorbij zien komen waarbij het paard wel deed
wat van hem gevraagd werd, maar totaal niet fysiotherapeutisch verantwoord,
zowel fysiek als mentaal niet. Simpele oefeningen als het paard achterwaarts
vragen, ging gepaard met zwiepende staarten, oren plat naar achteren en rug
weggedrukt. Toen ik de Canadese trainer Chris Irwin aan het werk zag, zag ik
voor het eerst een trainer bij wie het er in de eerste plaats niet om ging WAT de
paarden deden maar vooral HOE ze het deden. Zijn methode liet mij zien hoe je
paarden op een lichamelijke verantwoorde manier kon laten bewegen, waarbij
respect en vertrouwen sleutelwoorden waren en paarden niet alleen ‘gelukkiger’
oogde maar ook daadwerkelijk beter en met meer werklust gingen lopen.
Tijdens mijn fysiotherapeutische behandelingen gebruik ik deze methode bij de
revalidatie training (longeren en rijden), maar ook bij het werken en behandelen
van lastige paarden (gedragsproblemen), helpt deze methode om paarden
meestal sneller ontspannen te krijgen, zodat ik ze goed kan behandelen.
De goede samenwerking met andere disciplines, maar ook tussen eigenaar en
paard, geeft me veel voldoening in mijn vak, zeker wanneer dit leidt tot de beste
zorg die we het paard kunnen bieden.

Nikki Belgraver

8