Het 22e Bestuur der Veterinaire Hippische Vereniging
‘Ari
on’

Tim Warmelink – Voorzitter
Pip van Leeuwen – Secretaris
Jiska Keus – Penningmeester
Solvor Malmei – Vice-Voorzitter
Zoë Pasman – PR/Sponsoring
Suzan Büchli – Redacteur