Op deze ALV zal bestuur “Chiron” aftreden en het f.t. bestuur worden ingeslagen. Verder wisselt ook een deel van onze commissies. U bent welkom in collegezaal Paard vanaf 19:00.