Bij de Algemene Ledenvergadering op 17 oktober, is het bestuur 2018-2019 ‘Chiron’ afgetreden. De bestuursleden van Chiron hebben zich het afgelopen jaar enorm ingezet voor de vereniging en hebben vele successen behaald. Ondertussen hebben zes kersverse bestuursleden hun taken overgenomen, onder de naam ‘Arion’

Bestuur 2019-2020 ‘Arion’ heeft zich als volgt geconstitueerd:

Voorzitter – Tim Warmelink
Secretaris – Pip van Leeuwen
Penningmeester – Jiska Keus
Vice-voorzitter – Solvor Malmei
PR/Sponsoring – Zoë Pasman
Redacteur – Suzan Büchli

Er wordt uitgekeken naar komend jaar en wij hopen veel van onze leden te verwelkomen op onze activiteiten.