De Sportcommissie van de VHiVer zorgt voor het organiseren van lezingen over sportgerelateerde onderwerpen. Soms komt het sportpaard nog wat weinig voor in onze opleiding tot dierenarts, mede doordat ook veel andere diersoorten moet worden geleerd. Echter, dit maakt het onderwerp sportpaard niet ondergeschikt. Nederland loopt voorop met het opleiden en fokken van deze prachtige dieren. Maar wat komt hier allemaal bij kijken? En hoe kan de veterinair hierbij ondersteunen om het sportpaard zo goed mogelijk te laten functioneren? Enkele onderwerpen zullen per commissiejaar aangestipt worden. Dit jaar is de commissie maar liefst zeven vrouwen sterk; we zullen onze schouders eronder zetten en mooie activiteiten proberen te organiseren!

Sport commissie

Brigitte van Tiel

Frédérique Schless

Emma Saaman

Renske Holleboom

Famke Kooij