De Sportcommissie van de VHiVer zorgt voor het organiseren van lezingen over sportgerelateerde onderwerpen. Soms komt het sportpaard nog wat weinig voor in onze opleiding tot dierenarts, mede doordat ook veel andere diersoorten moet worden geleerd. Dit maakt echter het onderwerp sportpaard niet ondergeschikt. Nederland loopt voorop met het opleiden en fokken van deze prachtige dieren. Maar wat komt hier allemaal bij kijken? En hoe kan de veterinair hierbij ondersteunen om het sportpaard zo goed mogelijk te laten functioneren? Enkele onderwerpen zullen per commissiejaar aangestipt worden. De commissie gaat er dit jaar ook weer vol voor om mooie activiteiten voor haar leden te organiseren!

Sport commissie

Melissa van der Veen

Hiske Woud

Willemijn Dinklo

Maudia Gerritse

Naomi Bosmans

Onze Sponsoren

(c) Veterinaire Hippische Vereniging - 2023