Lidmaatschap

Door lid te worden ben je altijd op de hoogte van en krijg je korting op alle activiteiten die de VHiVer organiseert. Lid worden kan door contact met ons op te nemen.
Je kunt uiteraard ook gewoon één van de bestuursleden aanspreken.
Studenten van de Faculteit Diergeneeskunde kunnen lid worden.
Medewerkers en mensen van buiten de faculteit (dierenartsen) kunnen donateur worden.
Als lid kun je er zelf voor kiezen om ook ons verenigingsblad de VHierVoeter te mogen ontvangen.

De contributiemogelijkheden bedragen:

Lid met VHierVoeter: €8,- p. jaar.  Betaling via machtiging
Donateur: €16,- p. jaar. Betaling via machtiging

Het Huishoudelijk Reglement
De Statuten

Het lidmaatschap en de machtiging dienen vóór 31 augustus van het betreffende contributiejaar te worden opgezegd. Dit kan door een email te sturen naar bestuur@vhiver.nl.