Capita Selecta

Haal meer uit je bachelor Diergeneeskunde!

Capita de watwasdatookalweer? Voor diegenen die zich minimaal een blauwe maandag in de Latijnse taal hebben verdiept, moet dit een belletje doen rinkelen richting iets als ‘geselecteerde hoofdstukken’. Maar wat zijn dan die geselecteerde hoofdstukken? Wat heeft de diergeneeskundige student van doen met die bepaalde hoofdstukken? En wat is precies de meerwaarde van die Capita Selecta?

Sinds 2007 hebben de geselecteerde hoofdstukken, de Capita Selecta, een nieuwe en diepere betekenis gekregen binnen de diergeneeskunde. Vanaf dat moment kreeg de pas opgerichte Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde (CSCD) groen licht om, middels een puntensysteem, bij te houden welke activiteiten de diergeneeskundige student doet naast zijn of haar studie. Iedereen weet dat de studie diergeneeskunde meer is dan het volgen van de vakken, lezen van de boeken en stampen van de syllabi. Daarnaast stimuleert dit systeem tot ‘lifelong learning’ ; want als dierenarts ben je nooit uitgeleerd.

Binnen diergeneeskunde zijn allerlei verenigingen met commissies en werkgroepen bezig met het organiseren van activiteiten om de studenten van extra kennis te voorzien. Tijdens die georganiseerde activiteiten worden juist die hoofdstukken extra belicht, die in de studie minder of zelfs helemaal niet aan bod komen. Vanaf de allereerste collegedag voor de bachelor Diergeneeskunde, kunnen studenten alle activiteiten die ze volgen laten afstempelen op de zogenaamde ‘Capita Selecta kaart’ en daarmee het CS-puntentotaal bijhouden. Als na een periode van drie bachelorjaren 35 of meer CS-punten zijn behaald, krijgt de betreffende student een officieel Capita Selecta Certificaat met op de achterzijde alle activiteiten welke zijn gevolgd. Niet alle acitiviteiten wegen even zwaar en aan sommige activiteiten zit een CS-puntenlimiet (zie tabel).

 

Activiteit CS-punten
Lezing 1-2 punten ; extra als het een serie bij elkaar behorende lezingen is
Excursie 1 punt per keer ; maximaal 5 punten tellen mee voor het CS-certificaat
Symposium 3-5 punten per keer
Cursus ½ punt per avond van 2 uur ; iedere cursus kan maar 1 keer meetellen
Workshop 1 punt per keer ; hetzelfde beoordeeld als lezingen
Buitenlandexcursie 1-3 punten per keer ; maximaal 2 BLE’s tellen mee voor het CS-certificaat
Veterinaire controle 1 punt ; wanneer er 5 of meer keer aan deel wordt genomen wordt een extra punt toegekend
Rundvee beoordelen 1 punt ; wanneer er 5 of meer keer aan deel wordt genomen wordt een extra punt toegekend
Keuringen en wedstrijden 1 punt per keer; maximaal 3 punten tellen mee voor het CS-certificaat

 

Maar wat is nu de meerwaarde van het Capita Selecta certificaat?
De meerwaarde van het certificaat ontstaat bij sollicitatie. Alle studenten met een certificaat kunnen hun toekomstige werkgever namelijk te kennen geven dat ze meer hebben gedaan dan die andere sollicitant, die alleen maar elke nacht tot diep in de nacht in de boeken heeft zitten turen. De gegadigde met een Capita Selecta Certificaat bezit de positieve eigenschappen dat hij of zij niet te beroerd is om iets extra’s op te steken en ook nog in is voor de gezelligheid die alle activiteiten naast het leerzame aspect te bieden hebben! Kortom, het verzamelen van CS-punten is weggelegd voor studenten met eigenschappen van een échte dierenarts!

Resten er nog vragen? Mail dan naar capitaselecta@uu.nl of kijk op www.capitaselecta-dgk.nl

Onze Sponsoren

(c) Veterinaire Hippische Vereniging - 2023