Het verhaal van Pegasus

Pegasus Saturnus Kireitos Remissio Decadentus Easternus Insatiabilis Immortalis Lictor Conspire Reficio Efficacus Retulit Ridentum Concordia Incitatus Accretio Icarus Renovatus Equuleus Ex Aequo Hippocrene Chiron Arion Xanthos Abraxas Zephyrus

Pegasus Saturnus
Utrecht, donderdag 12 april 2007

Reinard Everts, Kim de Haan en Tosca van Hengel overhandigen het bestuur 2007 (Aliedje Bakker, Eline van Ek, Charlotte de Haan, Joost Hezemans, Marit Madderom en Marije Kaljouw) een VHiVer Klok voor op de nieuwe locatie.

Een historisch moment wordt het echter wanneer Pegasus Saturnus wordt overhandigd. Vanaf 12 april 2007 zal dit paard onderdeel uitmaken van het VHiVer-bestuur. De speciale taak die het heeft gekregen is het in de gaten houden van de tijd. Pegasus S. zal te allen tijde met zijn blik gericht moeten zijn op de klok. Zoals de ervaring leert zal dit tijdens sommige vergaderingen geen overbodige luxe zijn.

Het staat dus symbool voor de drukte en hectiek waarin we soms kunnen verkeren. De drie overige leden van het bestuur 2006-2007 zullen Pegasus Saturnus zijn derde naam geven. Om ervoor te zorgen dat Pegasus Saturnus niet in de vergetelheid zal geraken is er door hen meteen de volgende traditie ingesteld: iedere ALV of HLV, wanneer er een nieuwe constitutie wordt gevormd, zullen de drie aftredende bestuursleden een naam toevoegen achter Pegasus Saturnus.

Reinard Everts – Redacteur 2006-2007
Kim de Haan – PR/Sponsoring 2006-2007
Tosca van Hengel – Voorzitter/Secretaris 2006-2007

Kireitos
Utrecht, dinsdag 9 oktober 2007

Aliedje bakker, Charlotte de Haan en Joost Hezemans noemen hem Pegasus Saturnus Kireitos, naar de schenkers Kim, Reinard en Tosca. Deze naam zal hij dragen tot het aftreden van de volgende drie bestuursleden, wanneer hij weer opnieuw benoemd zal worden.

Aliedje Bakker – Vice-Voorzitter/Voorzitter 2006-2007
Charlotte de Haan – Secretaris 2006-2007
Joost Hezemans – Penningmeester 2006-2007

Remissio
Utrecht, donderdag 17 april 2008

Nu een jaar later, nog steeds wachtend op onze nieuwe locatie, is de tijd aangebroken voor weer drie nieuwe bestuursleden. Ook de nieuwe kamer komt steeds meer inzicht, wat Eline van Ek, Marit Madderom en Marije Kaljouw als muziek in de oren klinkt. Pegasus Saturnus Kireitos zal voortaan de naam Remissio dragen. Remissio is ontspanning, ontspanning in de muziek, ontspanning door muziek die het bestuur 2008-2009 (Lise van der Burg, Ids de Boer, Lotte van Putten, Lian Vermunt, Jesse Lenssen en Bert Dekker) zal verkrijgen tijdens het werken. Met het geven van de naam Remissio aan Pegasus Satrunus Kireitos, willen ook wij een nieuwe traditie invoeren. Tijdens iedere ALV en HLV dient Pegasus Saturnus Kireitos Remissio met zijn blik gericht op de VHiVer klok, de begin- en eindtijd te benoemen en te zorgen voor ontspanning, door een pauze in te lassen.

Eline van Ek – Vice-Voorzitter 2007-2008
Marit Madderom – PR/Sponsoring 2007-2008
Marije Kaljouw – Redacteur 2007-2008

Decadentus
Utrecht, donderdag 23 oktober 2008

Eindelijk is de nieuwe kamer dan ook vol in gebruik. De kelder is leeg gehaald en de meeste cadeaus zijn opgehangen. Alhoewel er natuurlijk met het lustrum al weer zeer veel nieuwe cadeaus zijn bijgekomen.

Het lustrum, een week waar wij als bestuur 2007-2008, dit jaar naar toe hebben geleefd. Een geweldige week om te vieren dat de VHiVer al weer tien jaar bestaat, tien jaar volop lezingen, excursies, symposia en meer! Een zeer Decadent lustrum, met een Decadent eindfeest! Kortom een week die centraal stond dit jaar. Vandaar ook dat wij, Lise van der Burg, Ids de Boer en Lotte van Putten, Pegasus Saturnus Kireitos Remissio willen belonen met een naam die bij het afgelopen jaar past: Decadentus.

Bij een Decadent jaar en een Decadente naam, hoort natuurlijk ook een Decadent cadeau! Nu de nieuwe kamer in gebruik is, misten wij als bestuur nog één noodzakelijk apparaat. Bij deze!

Lise van der Burg – Voorzitter 2007-2008
Ids de Boer – Secretaris 2007-2008
Lotte van Putten – Penningmeester 2007-2008

Easternus
Utrecht, april 2009

Het feestgedruis bij de VHiVer zet zich gestaag voort, p.s.k.r. decadentus is net bijgekomen van het lustrum en twee seizoenen later staat de paasreceptie al weer voor de deur. Helaas begint zich achter die deur telkens weer een enorme puinhoop op te stapelen. Want tussen de vele activiteiten en borrels door worden alle spullen willens en wetens de kamer in gesmeten. Hierdoor is een normaal functioneren binnen deze muren vrijwel continu onmogelijk. Zelfs de schitterende bank, aangeboden door de familie Holten, is regelmatig niet beschikbaar om plaats op te nemen doordat verscheidene sponsorattributen of de oorspronkelijke eigenaresse zelf hierop plaats hebben genomen. Om de vicieuze cirkel te doorbreken, hebben wij met man en macht, dagen lopen ploeteren om dit hok weer in het gareel te krijgen. Hiertoe willen we vanaf nu ieder aftredend bestuurslid verplichten teneinde er voor te zorgen dat de kamer in ieder geval tweemaal per jaar in ordentelijke staat verkeerd. Om de eerder vernoemde bank iets meer glans te geven bieden wij gedrieën een VHiVer verantwoord attribuut aan zodat het roze weer enigszins uit de kamer verdwijnt.

Daarnaast zien wij graag dat de eerst gehouden paasreceptie menig vervolg zal krijgen. Hiertoe voegen wij de naam Easternus toe aan de immer lang genaamde Pegasus Saturnus Kireitos Remissio Decadentus.

Met Veterinair Hippische Groet,

Vive la VHiVer!

Lian Vermunt – Vice-Voorzitter 2008-2009
Jesse Lenssen – PR/Sponsoring 2008-2009
Bert Dekker – Redacteur 2008-2009

Insatiabilis
Utrecht, 22 oktober 2009

Op 23 oktober 2008 betreden Danse Sonneveld, Lisanne Stadig en Lynn Holten het bestuur van de Veterinaire Hippische Vereniging als respectievelijk de kersverse Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. Na een jaar vol gezelligheid, hard werken en onderlinge persoonlijke groei, hebben zij zonder twijfel hun hart verpand aan deze vereniging, zoals velen die hen voorgingen.

Op 22 oktober 2009 is de dag voor hun aangebroken om het bestuur te verlaten en de stokjes over te geven aan een nieuwe generatie. Altijd raar om een nieuw bestuurslid te zien op de plek waar jij een jaar je hele ziel en zaligheid in de vereniging hebt gestopt. Wij keken elkaar aan en toen wisten wij: “De VHiVer, dat is voor altijd”. Na dit gevoel zo sterk te hebben meegemaakt konden wij niet anders dan volgens de traditie Pegasus Saturnus Kireitos Remissio Decadentus Easternus te belonen met de naam Insatiabilis.

In het Latijn staat dit woord voor onverzadelijk, waarvan men nooit genoeg heeft, nooit vervelend, onuitputtelijk. Dit was natuurlijk de perfecte naam.

Al deze gevoelens spelen bij de oud- en nieuw bestuursleden en natuurlijk de leden zelf niet te vergeten.

Aangezien het doel voor het komende jaar het bereiken van mensen van ook de andere studiepaden dan alleen die van paard, is deze naam ook heel toepasselijk. Je kan nooit genoeg mensen hebben en wij steunen het nieuwe bestuur dan ook zeker in hun ambitie.

Wij wensen het nieuwe bestuur alle goeds toe en verwachten dat de nieuwe naam van Pegasus Saturnus Kireitos Remissio Decadentus Easternus Insatiabilis eer aan gedaan wordt.

Danse Sonneveld – Voorzitter 2008-2009
Lisanne Stadig – Penningmeester 2008-2009
Lynn Holten – Secretaris 2008-2009

Immortalis
Utrecht, 21 april 2010

Lotte Hardeman – Vice-voorzitter 2009-2010
Louise Blaauw – PR/sponsoring 2009-2010
Robin Gieling – Redacteur 2009-2010

Lictor
Utrecht, 20 oktober 2010

Charlotte de Lege – Voorzitter 2009-2010
Axel van Ruitenbeek – Secretaris 2009-2010
Derek Brouwer – Penningmeester 2009-2010

Conspire
Utrecht, 26 april 2011

Conspiro, samenwerking staat voor een goede samenwerking tussen de bestuursleden. Een goede onderlinge samenwerking is belangrijk binnen een bestuur. Iedereen moet open staan voor de ideeën van een ander en hier naar discussiëren, elkaar uit laten praten en open staan om eens een keer iets anders te proberen. Dit staat garant voor een sterk bestuur en dat waren wij. Niet alleen samenwerking tussen de bestuursleden, maar ook met verschillende besturen van de faculteit diergeneeskunde en daarbuiten. Zo is er altijd een combi lezing samen met de Veefokkers voortgaand uit het combi-lidmaatschap, hebben we een lezing samen met de D.S.K georganiseerd en willen we een lezing met Archaeopteryx organiseren over zebra’s. En niet te vergeten de lezing samen met de Veetellers.

Marlike van Erp – Vice-voorzitter 2010-2011
Petra Witt – PR/Sponsoring 2010-2011
Michael Woltheus – Redacteur 2010-2011

Reficio
Utrecht, 26 oktober 2011

Tijdens ons bestuursjaar 2010-2011 is er achter de schermen heel veel vernieuwd. Er is een volledig nieuwe website gekomen, waardoor de presentatie van onze vereniging nog beter uit de verf komt. De oude VHiVer computer is vervangen door een snelle nieuwe, met bijbehorende printer.

Onze penningmeester is druk bezig geweest een verbeterd boekhoudsysteem te maken, waarbij ook samen met de vice-voorzitter meteen het ledenbestand vernieuwd en verbeterd is. Daarnaast zijn voor alle bestuursfuncties (uitgebreidere) draaiboeken gemaakt. We verwachten dat deze vernieuwingen voor de komende besturen veel gemak zullen opleveren! Daarom willen wij, Bob Bolscher, Birthe Wolsink en Laura Smit, Pegasus de naam Reficio meegeven: het Latijnse woord voor vernieuwen.

Eén vernieuwing echter is nog dringend nodig, daarom dit passende kado: het nieuwe bestuur wordt op deze manier snel duidelijk dat men theedoeken heeft uitgevonden om af te drogen en zeker niet om te dragen!

Laura Smit – Voorzitter 2010-2011
Birthe Wolsink – Secretaris 2010-2011
Bob Bolscher – Penningmeester 2010-2011

Efficacus
Utrecht, 24 april 2012

Vanaf de eerste start van het 14e bestuur, ontbrak het niks aan enthousiasme en inzet. Voor we met onze ogen konden knipperen, waren de eerste klusjes al geklaard. Wat een efficiëntie! Behalve een boel plezier en gezelligheid die we samen beleeft hebben, bleef ook efficiëntie een veelvoorkomend fenomeen. (Ondanks dat Maryati sommige van ons wel eens een extra schop onder z’n kont moest geven…maar dat deed ze met liefde.) Die efficiëntie was zichtbaar vóór de schermen, maar ook achter de schermen: door een aantal zaken is flink de spreekwoordelijke bezem gehaald en met omslachtigheden of dubbel werk werd de vloer aangeveegd… Daarom geven Nikae, Susan en Fabrice onze trouwe Pegasus de naam Efficacus, wat ‘effectief’, ‘succesvol’, ‘actief’ en ‘krachtdadig’ betekent.

De kritische luisteraar zal het opvallen dat er alleen over spreekwoordelijk vegen wordt gesproken. Dit heeft een reden: in onze prachtige VHiVer kamer, die na vele voorgaande aftreedcadeaus van vele gemakken is voorzien, ontbreekt het namelijk aan… een bezem. Ons cadeau: een VHiVer bezem en VHiVer stoffer en blik, opdat ook de vloer in de VHiVerkamer eens wordt aangeveegd.

Nikae te Moller – Vice-voorzitter 2011-2012
Susan Westerterp – PR/Sponsoring 2011-2012
Fabrice Ariës – Redacteur 2011-2012

Retulit
Utrecht, 10 oktober 2012

De dag dat Maryati, Eva en Anna-Lotte afscheid nemen van het bestuur der Veterinaire Hippische Vereniging. Zij hebben alle drie een fantastisch jaar achter zich gelaten, waarin een hoop werk is verzet en een hoop is veranderd. Het meest opvallende hierbij was toch wel de aanwezigheid van de VHiVer, zowel ‘in het echt’ als digitaal. Zo is er in dit bestuursjaar een Facebookpagina opgericht voor de VHiVer en is de VHierVoeter in zijn geheel in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast zal het niemand zijn ontgaan dat de VHiVer heeft deelgenomen aan onder andere een volleybaltoernooi, alle recepties en een spelletjesmiddag. Het bestuursjaar 2011-2012 heeft dus in het teken gestaan van het onder de aandacht brengen van de VHiVer, het in de spotlights zetten van deze prachtvereniging. In andere woorden, wij hebben de VHiVer weer even extra aan het licht gebracht. En laat dát nu net de betekenis zijn van de nieuwe naam van onze mascotte, Pegasus. Retulit is Latijns voor ‘aan het licht brengen’, en met gepaste trots mag ik zeggen dat ons dat zeker gelukt is het afgelopen jaar!

Maryati Aantjes – Voorzitter 2011-2012
Eva Dieterman – Secretaris 2011-2012
Anna-Lotte Bos – Penningmeester 2011-2012

Ridentum

Utrecht, 16 april 2013

Manouk: “Met gepaste trots, een glimlach maar tegelijkertijd een dubbel gevoel, doen wij vanavond afstand van onze functies, en dragen deze over aan Jill, Clementine en Vincent. Vanuit deze plek willen we jullie ontzettend veel plezier en succes wensen komend jaar. De oplettende luisteraar heeft wellicht tijdens mijn verhaaltje al wat hints opgevangen met betrekking tot de naam die wij mee zullen geven aan Pegasus. De naam die de volledige naam van Pegasus voortaan zal afsluiten zal ‘Ridentum’ zijn, wat ‘Al lachend’ betekent. Al lachend zijn wij ons bestuursjaar begonnen en al lachend en vol trots verlaten wij het bestuur weer. Het naderende lustrum zal voor iedereen een ontzettend leuke en onvergetelijke week worden, waarvan wij zeker zijn dat er op ieders gezicht een stralende lach te zien zal zijn!

Manouk Nijst – Vice-voorzitter 2012-2013
Annick Post – PR/Sponsoring 2012-2013
Maarten de Bie – Redacteur 2012-2013

Concordia

Utrecht, 23 oktober 2013

Het afgelopen jaar is heel snel voorbij gegaan. Tijdens ons bestuursjaar heeft eigenlijk alles in het teken gestaan van de vereniging te laten groeien en verdere naamsbekendheid geven. Het afgelopen jaar hebben we dit onder andere gedaan door samen te werken met bedrijven en verenigingen die ons bij dit doel snel verder konden helpen. We hebben meer overleg gepleegd met andere verenigingen, maar bovenal binnen het bestuur eensgezind samengewerkt.
Vandaar dat de nieuwe naam van Pegasus Concordia zal zijn. Concordia betekent “eendracht en eensgezindheid” en wordt ook wel gebruikt om samenwerking te omschrijven. Concordia was de godin van de eendracht en wij vinden het een toepasselijke naam om aan Pegasus toe te schrijven, mede door de mooie samenwerkingen die wij het afgelopen jaar zijn aangegaan. Eensgezind en vertrouwd hebben wij gewerkt het afgelopen jaar!

Qua cadeau hebben wij iets wat de vereniging nog miste. Voortaan gaat de vereniging ten tonele met een heus vaandel, om te laten zien wie wij zijn!

Tessa Verkade – Voorzitter 2012-2013
Grégor Trébillod Dam – Secretaris 2012-2013
Maud Lucassen – Penningmeester 2012-2013

Incitatus

Utrecht, april 2014

De nieuwe naam voor Pegasus wordt Incitatus, de naam van het paard van de Romeinse keizer Caligula. Deze man was zo trots op zijn paard dat hij hem tot consul wilde benoemen. En natuurlijk zijn wij ook heel trots op alles dat er tot nu toe is bereikt. De naam betekent “in volle galop”. We willen hiermee aangeven dat de VHiVer in volle galop aan het ontwikkelen is. Er zijn nog een hoop plannen om de contacten uit te breiden en met de komst van een evenementencommissie is er ook weer een nieuw pad ingeslagen.

Jill de Gier – Vice-voorzitter 2013-2014
Clementine Kleintjes – PR/Sponsoring 2013-2014
Vincent Perney – Redacteur 2013-2014

Accretio

Utrecht, oktober 2014

Accretio staat voor groei en ontwikkeling. Wij hebben afgelopen jaar veel groei doorgemaakt, niet alleen financieel, maar ook qua activiteiten en naamsbekendheid. Daarom krijgt Pegasus de nieuwe naam Accretio mee. Hopend dat de VHiVer nog lang mag groeien en zich nog verder mag ontwikkeling als een fantastische vereniging.

Simone Gertzen – Voorzitter 2013-2014
Danny van Lith – Secretaris 2013-2014
Romy Koch – Penningmeester 2013-2014

Icarus

Utrecht, april 2015

Tom Groot Koerkamp – Vice-voorzitter 2014-2015
Nikita de Grauw – PR/Sponsoring 2014-2015
Iris Bronk – Redacteur 2014-2015

Renovatus

Utrecht, oktober 2015

De naam is Renovatus, in verband met een jaar vol veranderingen, waarbij het halfjaarlijks voor de helft wisselen naar jaarlijks een volledig bestuur wisselen de voornaamste verandering is geweest. De VHiVer heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Natascha, Sanne en ik geven Pegasus daarom de naam Renovatus, als symbool voor de vernieuwingen die de vereniging heeft doorgemaakt in ons bestuursjaar.

Linde Wijsma – Voorzitter 2014-2015
Sanne Haima – Secretaris 2014-2015
Natascha Spitzer – Penningmeester 2014-2015

Equuleus

Utrecht, oktober 2016

Rowan van Rooijen – Voorzitter 2015-2016
Eline Nijhof – Secretaris 2015-2016
Fleur van Empelen – Penningmeester 2015-2016
Nikki Delis – Vice-Voorzitter  2015-2016
Marije Grift – PR/Sponsoring 2015-2016
Eline Ferrari – Redacteur 2015-2016

Ex Aequo

Utrecht, 6 oktober 2017

Ex Aequo, een mooie Latijnse term die bestaat uit 2 woorden. Ook wij willen een naam voor ons bestuur. Deze naam wordt ook aan Pegasus mee gegeven. Aangezien de vorige besturen altijd twee namen mee konden geven doordat het bestuur maar voor de helft wisselde, wilden wij ook deze kans krijgen. Zodoende willen wij het 19e bestuur der Veterinaire Hippische Vereniging, van het jaar 2016-2017 Ex Aequo gaan noemen! Ex Aequo betekent ook ‘op gelijke voet’, wat we zeer toepasselijk vonden aangezien wij alle 6 ‘op gelijke voet’ wisselen. Dit hebben we ook geprobeerd te symboliseren in ons logo, waarbij elk hoefijzer symbool staat voor de helft van ons bestuur.

Esther Lichtenauer – Voorzitter 2016-2017
Eliza Lok- Secretaris 2016-2017
Judith Nuijt – Penningmeester 2016-2017
Whitney Zwitserloot – Vice-Voorzitter 2016-2017
Jade Rohof – PR/Sponsoring 2016-2017
Sanne Dillmann – Redacteur 2016-2017

Hippocrene

Utrecht, oktober 2018

Hippocrene betekent letterlijk de fontein van het paard. In de Griekse mythologie was Hippocrene een waterbron op de berg de Helicon. De bron was gewijd aan de god Apollo, god van de kunsten, en aan de Muzen, de godinnen van kunst en wetenschap. De fontein zou hen een bron zijn van inspiratie. De bron zou gevormd zijn door een stamp van de hoef van, jawel, Pegasus. Ter ere van het 20e jaar van de Veterinaire Hippische Vereniging leek het ons mooi om stil te staan bij waar het allemaal eens begonnen is. Daarom hebben wij een naam gekozen die verbonden was met Pegasus. Daarnaast vormde de Hippocrene voor oude Griekse goden een bron van inspiratie, iets waaruit wij eveneens het komende jaar hopen te putten.

Bobbie Bary – Voorzitter 2017-2018
Joséphine Marchand – Secretaris 2017-2018
Carlijn Huberts – Penningmeester 2017-2018
Eline Blekkingh – Vice-Voorzitter 2017-2018
Marije Schelfhorst – PR/Sponsoring 2017-2018
Delaja Bombosch – Redacteur 2017-2018

Chiron

Utrecht, 17 oktober 2019

Dan rest nu niets dan dat wij vol trots onze bestuursnaam ‘Chiron’ willen toevoegen aan de naam van Pegasus. Chiron, die beschouwd werd als de goede centaur en zich wist te onderscheiden door zich te ontwikkelen in kennis en wijsheid van de muziek, medicijnen en het boogschieten, genezing en kunst. Chiron beroemd om zijn kennis van de geneeskunde. Deze centaur, ofwel paardmens, uit de oudheid symboliseert voor ons de combinatie van de kracht en het paard en de wijsheid van de mens. Door het bundelen van deze twee kwaliteiten ontstaat een harmonieuze samenwerking. Daarnaast staat deze specifieke mythische figuur met zijn kennis van geneeskunde voor onze interesse voor veterinaire vraagstukken en het gezamenlijk opzoeken van diepgang van de materie. Ik denk dat we de
betekenis van Chiron hebben weten waar te maken.

Chantal van der Heiden – Voorzitter 2018-2019
Nynke Heida – Secretaris 2018-2019
Jelle Scheepbouwer – Penningmeester 2018-2019
Kyra Goudberg – Vice-Voorzitter 2018-2019
Femke Meijer – PR/Sponsoring 2018-2019
Lisa van der Graaff – Redacteur 2018-2019

Arion

Utrecht, 15 oktober 2020

Arion was een paard uit de Griekse mythologie. Sommigen zien deze mythe als weer een andere verkrachting die leidt tot een of ander goddelijk wezen, maar anderen zien het ook wel als de uitvinding van het paard. Wij kiezen natuurlijk voor het tweede.

Op een prachtige dag in Griekenland was de godin Demeter aan het baden in de rivier de Ladon. Dit bleef de God Poseidon niet onopgemerkt en hij snelde zich naar haar toe in een opwelling van lust. Demeter moest hier echter niks van hebben en veranderde zich snel in een prachtige merrie en galoppeerde ervandoor, maar dat hielp weinig toen Poseidon zich snel in een hengst veranderde en haar alsnog inhaalde. Uit deze affaire ontstond Arion, een onsterfelijk paard wat zo snel was als de bliksem, zeer intelligent was en dat begiftigd was met spraak. Men zegt dat de begeerte van Poseidon naar Demeter tot de uitvinding van het paard heeft geleid.

Wij vinden Arion een mooie representatie van de VHiVer. Zo was hij zeer intelligent en droeg hij zijn kennis over aan anderen om hen te helpen in de strijd. Wij van de VHiVer hopen ook zoveel mogelijk veterinaire kennis over te dragen aan al onze leden om hen te inspireren en te helpen in hun eigen strijd (oftewel deze studie). Ook past de onsterfelijkheid van Arion bij de VHiVer, want hoeveel besturen er ook voorbij gaan, zij zal voor altijd voortbestaan. In onze oude knollen, in onze nieuwe besturen en natuurlijk in al onze leden.

Tim Warmelink – Voorzitter 2019-2020
Pip van Leeuwen – Secretaris 2019-2020
Jiska Keus – Penningmeester 2019-2020
Solvor Malmei – Vice-Voorzitter 2019-2020
Zoë Pasman – PR/Sponsoring 2019-2020
Suzan Büchli – Redacteur 2019-2020

Xanthos

Utrecht, 19 oktober 2021

Elvie Karman – Voorzitter 2020-2022
Rachelle Versantvoort – Secretaris 2020-2021
Eveline Tollenaar – Penningmeester 2020-2021
Flore Vulto – Vice-Voorzitter 2020-2021
Frédérique Schless – PR/Sponsoring 2020-2021
Charlotte Conijn – Redacteur 2020-2021

Abraxas

Utrecht, 18 oktober 2022

Britt Verdouw – Voorzitter 2021-2022
Brigitte van Tiel – Secretaris 2021-2022
Simone van der Poel – Penningmeester 2021-2022
Janique Bouwmans – Vice-Voorzitter 2021-2022
Heleen de Wit – PR/Sponsoring 2021-2022
Megan Visser – Redacteur 2021-2022

 

Zephyrus

Utrecht, 31 oktober 2023

Met gepaste trots willen wij Zephyrus toevoegen aan Pegasus zijn naam. Zephyrus werd voor het eerst beschreven door de oude Grieken, in de Griekse mythologie. Zephyrus was de personificatie van de Westenwind. Volgens de mythe zat hij opgesloten in een grot samen met zijn broers, Noordenwind, Zuidenwind en Oostenwind. Eens in de zoveel tijd als Aeolus, god van de wind, het tijd vond, werd hij uitgezonden om wind te maken. Op een zekere dag mooie dag tijdens zo’n uitzending bedreef Zephyrus de liefde met de harpij Podarge. Uit deze bijzondere combinatie werden twee onsterfelijke paarden geboren, Balios en het door ons al bekende Xantos. Zephyrus wordt dan ook als de ‘sire of horses’ gezien. 
Later werd Zephyrus nogmaals beschreven, nu in de metarmofosen van Ovidius. Wij citeren:‘’ De wereldarchitect liet de winden niet allemaal uit dezelfde richting waaien maar liet hen blazen naar verschillende kanten. Door hun ongetemde kracht en hun onderlinge ruzies konden ze overal grote schade veroorzaken. Zephyrus, de zachte westenwind, blies vanuit het land waar het strand zich verwarmt aan het dalend zonlicht.’’ Een mooie omschrijving van Zephyrus waar wij ons ook erg goed in konden vinden, een zachte maar doortastende wind. Zephyrus heeft dit jaar heel wat stof doen laten opwaaien!

Lotte Vissers – Voorzitter 2022-2023
Dominique Krommenhoek – Secretaris 2022-2023
Bente Sas – Penningmeester 2022-2023
Mattea Wilhelmsen – Vice-Voorzitter 2022-2023
Hiske Woud – PR/Sponsoring 2022-2023
Marlou Kalverboer – Redacteur 2022-2023

Onze Sponsoren

(c) Veterinaire Hippische Vereniging - 2023