De symposiumcommissie heeft tot taak om tweejaarlijks een symposium te organiseren voor leden van de VHiVer en overige geïnteresseerden. Ook zal er in het lustrumjaar altijd een symposiumcommissie aan worden gesteld. De symposiumcommissie zal één overkoepelend thema proberen uit te kiezen waarmee de gehele middag en avond een programma met lezingen zal worden georganiseerd. Wel wordt er geprobeerd een zo breed mogelijk programma samen te stellen vanuit verschillende richtingen van de paardenhouderij; de fokkerij, paardensport en rol van de dierenarts zal, indien passend in het thema, worden toegelicht. Deze commissie zal bestaan uit ten minste 5 leden, waaronder 1 bestuurslid. Voor de symposiumcommissie kan het bestuur besluiten leden zelf te vragen.

Symposiumcommissie

Simone van der Poel

Tim Warmelink

Rachelle Versantvoort

Janique Boumans