Geschiedenis

Geschiedenis

Op een regenachtige vrijdagavond, november 1998, staken zes diergeneeskunde studenten de koppen bij elkaar. Hetgeen wat hen samenbracht was dat zij allen tijdens de studie een gemis voelden aan aandacht voor fokkerij, keuringen en sport op hippisch gebied. Als student diergeneeskunde kon je eigenlijk nergens terecht om op dit gebied, in gezelschap van medestudenten, kennis te vergaren en te vergroten. Sander de Blaauw, Annemarie Olsman, Bert Okker, Erica Reijerkerk, Marco Landman en Margo van Mook vatten het plan voor het opzetten van een fokkerij-vereniging voor de paardenmensen onder de veterinairen.

Van veel medestudenten waren reeds positieve reacties gehoord en werd er instemmend geknikt als bovenstaand punt onder de aandacht werd gebracht. Om onder de veterinairen het animo voor een dergelijke vereninging te peilen, werd een eerste beoordelingsavond georganiseerd. In de collegezaal Heelkunde sprak Rob van Overbeek over het beoordelen van KWPN rijpaarden. Daartoe werden vier merries van maantop tot derde teen bekritiseerd. De 25 aankondigingsposters en de veterinaire “tamtam” hadden hun werk goed gedaan; maar liefst tachtig studenten en medewerkers van de Faculteit der Diergeneeskunde zaten met rode oortjes en blik op scherp in de houten banken.
Eén ding was duidelijk: belangstelling voor een fokkerij-vereniging was er zeker!

Lidmaatschapsformulieren werden gedrukt, financiers voor activiteiten en verenigingsblad werden gevonden, de eerste VHierVoeter werd uitgegeven en dit alles met een bezoek aan de Hengstenkeuring in Den Bosch als eerstvolgende actiepunt op de agenda. Resultaat: binnen drie weken 250 leden.

Dit enthousiasme van de leden was voor het oprichtingsbestuur een extra motivatie om flink aan de weg te timmeren met tal van activiteiten; in hetzelfde academisch jaar volgden een lezing over voeding (“alle fabeltjes de wereld uit”), een excursie naar een hengstenshow, een “fluister”excursie, een lezing over gewrichtproblemen (“licht op het gewricht”), een bezoek aan de veulenveiling op Prinsjesdag, een bezoek aan de military te Boekelo en maar liefst 3 VHierVoeters. Het jaar werd afgesloten met een A.L.V. en bijbehorende bestuurswisseling: een nieuw bestuur en het begrip “Oude Knollen” werden geintroduceerd.